Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Välkommen till Askdagen 5 april!

Huvudinnehåll

Askor – från kostsamt avfall till möjlig resurs . En heldag om miljöriktig hantering av askor, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återföring, återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, utveckling och forskning kopplat till askor. Kan askorna renas och är det ekonomiskt försvarbart?

Under Askdagen kan du, bland mycket annat, lyssna på och bli inspirerad av:

Den nya branschföreningen och askornas roll i ett hållbart energisystem
Pernilla Winnhed, vd  Energiföretagen Sverige

Senaste nytt om återföring av aska till skog och mark, statistik och uppdatering av rekommendationer
Stefan Andersson, Skogsstyrelsen 

Askåterföring i praktiken.
Hedvig Johansson, Södra

Fånga koldioxid med hjälp av avfallsflygaska? 
Morten Jensen, Noah

Slaggrus i markbyggnader. Erfarenheter från Norra Skånes renhållning, NSR
Håkan Olsson och Eric Rönnols, NSR

Hur kan slaggruset användas utanför deponi?
Paneldiskussion med bland annat Anette Hälldahl, Vattenfall R&D och Inge Johansson,

Utvinning av salter ur avfallsflygaska deponi
Ash2Salt, utvinning av kommersiella salter från flygaska, Yariv Cohen, EasyMining

Fosforåterföring från aska
Anita Pettersson, Borås högskola, vinnare av Forskar Grand Prix 2016

Behandling av avfallsflygaska, zinkåtervinning och termisk behandling. Erfarenheter från Götaverken.
Sven Andersson, Babcock & Wilcox Völund AB

Vilka alternativ finns för miljöriktig hantering av avfallsflygaska? 
Paneldiskussion

Det kommer även att ges tid för workshops och erfarenhetsutbyte.

Tid                 5 april 10.00 - 18.30
Kaffe/the, smörgås och registrering 9.30. Dagens avslutas med mingel

Plats             7A Odenplan, Norrtullsgatan 6 Stockholm

 
Till anmälan