Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Boka Askdagen redan nu – 12 april 2018 i Stockholm

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Välkommen till Askdagen: ”Hållbar och resurseffektiv användning av energiaskor!”. Den 12 april nästa år träffas alla vi som berörs av det spännande området aska, en resurs som inte får glömmas bort.

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restavfall i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, såsom skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan.

Istället för att bygga sopberg omvandlas restavfallet i soppåsen till fjärrvärme och el. Men restmaterialet, askorna, som bildas är en bortglömd del av energisystemet. Samhällets målsättning är att öka återvinningen av restprodukter och minska deponeringen. Rätt använd är energiaskan en miljövänlig resurs.

En heldag om hållbarhet

Askdagen är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Vi diskuterar utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, det senaste inom regelverk, forskning och utveckling. Kan askorna rent av renas medan nyttigheterna tas ut?

Målgrupp för dagen är askproducenter, det vill säga kraftvärme- och fjärrvärmeföretag, myndigheter på lokal-, och regionalnivå både inom samhällsplanering och tillståndsprövning och på central nivå. Dessutom möjliga askanvändare såsom entreprenörer, konsulter och forskare.

Boka dagen, den 12 april i Stockholm, redan nu!

Om du vill veta mer om programmet kontakta Raziyeh Khodayari.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se