Regionmöte - för att möta framtiden

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

I tisdags möttes medlemsföretagen i region Syd för höstens regionmöte, där Jessica Fredson, vd Ystad energi, valdes till ny ordförande i den regionala styrgruppen.

Regionmötet inleddes redan på måndagkvällen med ett studiebesök på världens största laddningsbara och eldrivna färjeförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Iklädda varselvästar fick deltagarna sig en spännande rundtur på färjan.

varselvästar

Tisdagens möte inleddes med formella delar, så som val av ny regional styrgrupp, där Jessica Fredson, vd Ystad energi, valdes till ny ordförande. Kenneth Lindholm, vd Sjöbo Elnät AB. hälsades välkommen som ny ledamot i styrgruppen.

Program med både kundfokus och medlemsberättelser

En uppskattad programpunkt under mötet var representant för en av medlemsföretagens viktiga kundgrupper; fastighetsägare. Staffan Fredlund från Wihlborgs talade om sina hållbarhetsstrategier för att, trots växande fastighetsbestånd stadigt minska sin klimatpåverkan.

Anton Steen, politisk samordnare på Energiföretagen Sverige delade med sig av spaningar inför valet 2018 och låt också deltagarna fundera och lista sina respektive frågor man önskar ökat påverkansfokus på från föreningen.

Med på programmet var också Per-Gunnar Johansson från Rödeby Elverk  och Johan Holmstedt från Landskrona Energi AB som berättade om sina respektive resor mot framtiden.

Mötet avslutades med en dagsaktuell punkt; rapporten från Energimarknadsinspektionen om kommande elnätsreglering. Energiföretagens chefsjurist Ronald Liljegren redogjorde för innehållet i rapporten, och uppmanade också berörda att delta i kommande rådslag kring frågan 22 november. Läs Energiföretagens första kommentar om rapporten här.

Kommande regionmöten

Om du inte hade möjlighet att vara med på mötet i Syd, är du välkommen att delta i något av våra kommande regionmöten.

26-27 oktober i Alingsås, för region Väst.
9 november på Arlanda, för region Nord.
14 november i Örebro, för region Mitt.