Förordningsförändringar om nya mätarkrav klara före valet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Miljö- och energidepartementet planerar att vara klara med de förordningsändringar som rör funktionskraven för elmätare före valet i september. Propositionen som krävs för ändrade lagförslag blir dock sannolikt inte klar före valet.

Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport om nya funktionskrav på elmätare har nu remissbehandlats och ärendet ligger åter hos Miljö- och energidepartementet, som i ett uttalande för några veckor sedan sa så här om den fortsatta hanteringen:

”Förutom ett förslag till ändring i ellagen så innehåller Ei:s rapport förslag som regeringen kan besluta om genom en förordning. Planeringen är att Regeringskansliet ska vara klara med förordningsändringarna som rör funktionskraven före valet i september.”

Förseningar annonserade

Det finns dock omständigheter som kan göra att det försenas enligt Miljö- och energidepartementet som vid samma tidpunkt påpekade följande:

”Dock är det lite oklart om när regeringen kan besluta om ändringarna eftersom en fråga som vi behöver utreda närmare är om det krävs att vi anmäler förordningsändringarna till EU-kommissionen. Om det krävs en anmälan så är det inte troligt att regeringen kan besluta om förordningsändringarna före valet.”

När det gäller propositionen för föreslagna lagförslag är sannolikheten att det blir förseningar stor. Näringsdepartementet kommentera så här:

”Propositionen, som krävs för de (få) lagförslag som Ei la i rapporten kommer med stor sannolikhet inte att vara klar för valet. Det vi gör just nu är att arbeta om Ei:s förslag i ljuset av vad som kom fram i remissrundan.”

Energiföretagen kommenterar

Matz Tapper, ansvarig för elnätsteknik hos Energiföretagen Sverige, kommenterar den fortsatta utvecklingen där flytten av Swedac – myndigheten för kvalitet och säkerhet – kan påverka:

– Så fort som förordningen är på plats kan Ei slutföra arbetet med föreskrifterna. Ett orosmoment är Swedac och deras föreskrifter eftersom beslutet om en flytt till Borås påverkar den personal som arbetar med dessa frågor.

Läs senaste nyhet från Energiföretagen här inklusive remissvar.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se