Win-win när medlemsföretagen tar emot nyanlända ingenjörer

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Elva av tretton deltagare i Korta Vägen Energi, i Kristianstad, har glädjande nog fått praktikplatser hos våra medlemsföretag. Elin Fellers hoppas nu på ytterligare två praktikplatser och uppmanar företag som har behov av kompetens att höra av sig. Korta Vägen är ett unikt snabbspår som ska ge nyanlända akademiker möjlighet att fortsätta sina karriärer i Sverige. Det ger samtidigt företag möjlighet att påverka utifrån sitt kompetensbehov.

Korta Vägen Energi är ett unikt snabbspår för välutbildade nyanlända. Elin Fellers är ansvarig för arbetet hos Energiföretagen Sverige.

Varför är du så glad Elin Fellers?

Det är otroligt roligt att det nu är flera sydsvenska företag som anmäler sitt intresse att ta emot en nyanländ ingenjör på praktik inom ramen för Korta Vägen Energi! Hittills har elva av tretton fått praktik och nu hoppas jag på ytterligare ett par företag som vill tillvarata nyanländas kompetens.

Berätta - vad är Korta Vägen Energi?

Det är ett helt nytt snabbspår i södra Sverige som branschen tagit fram tillsammans med Arbetsförmedlingen och Folkuniversitet och som syftar till att få flera nyanlända ingenjörer anställningsbara. Tre månaders utbildning i svenska, ESA Grund och Arbete, fackliga villkor, arbetsmiljöfrågor och mycket mer har de utvalda ingenjörerna fått lära sig. Dessutom har de åkt runt på en rad intressanta studiebesök hos våra medlemsföretag som visat upp anläggningar, pratat säkerhet, företagskultur och överlag välkomnat dessa personer till en fantastisk bransch som är i behov av kompetenta medarbetare.

Vilka är deltagarna?

Tretton nyanlända högskoleingenjörer, där majoriteten har en utbildning inom elkraft. Dessa personer valdes ut av de företag som initialt visade intresse för Korta Vägen Energi och som speeddejtade dem under en förmiddag för att få möjlighet att välja vem de ville ta emot som praktikant.

Och vad händer framöver?

Nu väntar en tre månaders praktik, som deltagarna genomför på det företag som visat intresse för dem. Företagen utformar själva innehållet; någon praktikant kommer att få prova på rollen som avräkningsingenjör, andra som tekniker, mekanisk konstruktör eller jobba med utredningsarbete, såväl som projektering. Att få utöva sina tekniska färdigheter är utvecklande och viktigt men en stor del av praktiken handlar också om att få lära känna företaget och förbättra både yrkessvenska och vardagssvenska tillsammans med nya kollegor. I bästa fall är praktiken utvecklande för både praktikant och företaget som tar emot.

Efter praktiken då?

Det återstår att se. Och det kommer bli mycket spännande! De flesta deltagarna är kunniga inom just elkraft och eftersom det är en efterfrågad kompetens hos många företag hoppas vi naturligtvis att praktiken kan vara ett första steg till jobb. Det finns mycket fördelaktiga anställningsformer för personer som står långt från arbetsmarknaden, något som nybörjare på svenska vanligtvis gör, och jag kommer givetvis informera våra deltagande företag om de subventionerade möjligheter som finns. För företagens del är praktikmånaderna ett utmärkt sätt att lära känna framtida medarbetare på, så jag hoppas att många professionella relationer och nätverk byggs upp nu.

De medlemsföretag som hittills deltar är:

  • Vattenfall Services
  • Öresundskraft
  • One Nordic
  • Skånska Energi
  • Affärsverken
  • Landskrona Energi
  • Kraftringen
  • Ystad Energi
  • EON

Korta Vägen genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och syftar till att öka möjligheten för nyanlända att fortsätta sin karriär inom samma bransch på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se