Tre utbildningsdagar i höst om nya elnätsregleringen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige påminner om utbildningsdagar i november och december, om den nya elnätsregleringen och förändringarna i regelverket inför tillsynsperioden 2020–2023. Det är Energimarknadsinspektionen, Ei, som håller i utbildningarna med medverkan av Energiföretagen.

– Det är viktigt att vi får till stånd en utbildning där elnätsbranschen samverkar med myndigheten säger Energiföretagens chefsjurist Ronald Liljegren som medverkar vid utbildningarna.

Denna samverkan tar sig också bland annat uttryck i att några elnätsföretag belyser de praktiska konsekvenserna av den nya regleringen.

Utbildningen handlar om förändringar i regelverket som påverkar elnätsföretagen. Teoretiska avsnitt om den nya regleringen varvas med praktiska avsnitt om inrapporteringen i Ei:s system.

De tre aktuella dagarna, från kl 10:00–16:00 är:

  • Stockholm den 20 november
  • Jönköping den 4 december
  • Malmö den 6 december

Anmäl här och läs nya förordningen

Anmäl på Ei:s webbplats (anmälan öppen efter sommaren).

Läs om den nya förordningen (SFS 2018:1520).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se