Konsumentverket informerar om jämförpriser för elavtal

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Konsumentverket har skickat ut information om den prisföreskrift och tillhörande vägledning som verket publicerat under 2018. Brevet innehåller också information om den tillsynsinsats som Konsumentverket ska genomföra under våren 2019.

Konsumentverket är tillsynsmyndighet på konsumentområdet. Ett uppdrag är att övervaka att lagar som reglerar konsumentskyddet på marknaden efterlevs. Det gäller exempelvis marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) och prisinformationslagen (2004:347) (PIL).

Under 2018 har Konsumentverket publicerat en ny prisföreskrift, KOVFS 2018:01, med tillhörande vägledning. Ändringen rör enbart jämförpris för elavtal och tidigare föreskrift. Under våren 2019 ska Konsumentverket granska jämförpriser för elavtal.

Med sitt brev vill Konsumentverket ge alla elhandelsföretag en möjlighet att se över sin information om jämförpris inför kommande tillsyn.

Läs Konsumentverkets brev här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se