Rapport från förvinterns utbildningar om nya elnätsregleringen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sveriges chefsjurist Ronald Liljegren har nyligen deltagit i Ei:s utbildningar om nya elnätsregleringen. Tre tillfällen lockade över 300 deltagare som fick sig till livs såväl myndighetens som branschens perspektiv.

Energimarknadsinspektionen, Ei, har genomfört tre utbildningar om lagstiftning, förordning och föreskrifter för den nya elnätsregleringen. Utbildningen har gått vid tre tillfällen:

  • Stockholm den 20 november med 130 deltagare
  • Jönköping den 4 december med 107 deltagare
  • Malmö den 6 december med drygt 80 deltagare

Med för att ge olika perspektiv

Från Energiföretagen Sverige har Ronald Liljegren deltagit. Han var nummer två i programmet efter en inledning om det nya reglementet av Ei. I övrigt deltog två elnätsföretag som vittnade om effekterna av de nya reglerna. Såväl Ronald som Ei återkom på eftermiddagen med mer detaljerad information bland annat om åldersbestämning, normkoder, incitament för kvalité och hur inrapporteringen ska gå till.

– Jag var med för att ge lite andra vinklar i form av vårt perspektiv på den nya regleringen. Flera elnätnätsföretag var engagerade. I Stockholm var Vattenfall och Härjeån med, i Jönköping Ellevio och Falbygdens Energi medan E.ON och Skånska Energi var med i Malmö. De gav sin syn på svårigheter bland annat med att lämna in och att bestämma ålder på utrustningen.

Visst engagemang

Det ställdes inte så många frågor från auditoriet, kanske beroende på det stora antalet deltagare tror Ronald. Jönköping var lugnast medan förhållandevis flest frågor dök upp i Malmö. Dock märktes engagemang i pauserna då såväl Ronald som Ei fick svara på frågor. Ronald noterar ingen speciell fråga som stuckit ut.

– Efteråt har vi fått höra kommentarer om att det var bra, mest från mötena i Stockholm och Malmö. Det var uppskattat att vi gav två olika vinklingar på samma fråga, både från myndigheten och branschen, säger Ronald.

Tidplanen fortskrider

Efteråt har Ei den 13 december haft beslutsmöte om föreskrifter och normkoder för publicering före jul. En remissrunda om föreskrifterna för kvalité och incitament startas under december. Målet är fastställande i februari nästa år. Då ska också priser på normkoder presenteras.

– Inlämningen blir viktig. Den ska ske senast den 31 mars nästa år, annars måste företagen betala en förseningsavgift på 100 000 kronor. Det är huvudregeln men i praktiken kan vissa reduceringar av avgiften tillämpas, avslutar Ronald Liljegren.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Chefsjurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se