Förnyade anslag för fortsatt arbete med nyanlända

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

I dagarna fick Energiföretagen Sverige besked om förnyade medel från Arbetsförmedlingen, för att kunna fortsätta arbetet med att förstärka etableringen av nyanlända i energibranschen.

- Det är oerhört positivt med de förnyade medlen. Vi har flera aktiviteter på gång som vi nu kan starta upp och jobba med under året, säger Elin Fellers, projektkoordinator på Energiföretagen Sverige.

Redan på måndag i nästa vecka startar det vi kallar för Mötesplatsen, som är ett initativ för att få nyanlända ingenjörer att nätverka under våra konferenser och andra branschaktiviteter. Syftet är att bjuda in personer med rätt profil och kompetens för att ta del av aktuella diskussioner och teman, samt möta medarbetarna i branschen, knyta kontakter som förhoppningsvis i det längre perspektivet kan ge deltagarna en möjlighet till jobb hos våra medlemsföretag.

Några dagar efter Mötesplatsens uppstartsträff på måndag, hålls ett första informationsmöte om ett helt nytt snabbspår för ingenjörer inom energibranschen i region syd. Målet är att ta tillvara den kompetens som nyanlända ingenjörer har och förkorta deras väg ut på arbetsmarknaden genom ett paket av utbildningsinsatser och arbetspraktik. Vi kallar det Korta vägen energi. Så det är mycket på gång!

- Det här är en fråga som vi behöver arbeta med medvetet och strategiskt för att vara det bästa stödet för våra medlemsföretag och viktigt är därför att projektet nu kan löpa vidare så att det blir mer långsiktigt. Att bredda branschens rekryteringsbas och få in ny kompetens till våra företag är angeläget och uppskattat - men tar tid - och jag är otroligt glad att få fortsätta arbetet med att tillvarata nyanländas kompetens inom branschen, avslutar Elin och uppmanar alla som är intresserade av att vara delaktiga i Mötesplatsen eller Korta vägen energi att höra av sig.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se