Rundabordssamtal för medlemmar om plast i avfallet 15 mars

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Den 15 mars bjuder Energiföretagen Sverige in medlemsföretag till ett rundabordssamtal om hur branschen kan bidra till att minska andelen plast i avfallet. Energibranschen löser samhällets problem när plastavfallet inte kunnat tas om hand tidigare i avfallstrappan. Samtidigt står plasten för en stor del av klimatutsläppen med fossilt ursprung från fjärr- och kraftvärmen, så det är viktigt att plasten minskar. Vad kan vi göra?

Plast är ett bra material på många sätt. Produkter blir lättare att transportera, mer hållbara och smidigare. Samtidigt ökar miljöproblemen till följd av en accelererande plastanvändning och brister i att ta hand om uttjänt plast. Och inte minst, plasten står för en stor del av klimatutsläpp med fossilt ursprung i vår fjärrvärme- och kraftvärmeproduktion. Att mer plast återanvänds och återvinns är också en viktig resursfråga.

- Plast är på ett sätt inte vårt problem. Vi följer avfalls­hierarkin, det krävs åtgärder längre upp i kedjan. För att komma åt problemet behövs insatser på lokal, regional, nationell och EU-nivå, Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor på Energiföretagen.

- Vår bransch behöver ändå agera kring frågan om plast. Jag hoppas därför att de berörda medlemsföretagen har möjlighet att delta i rundabordssamtalet och ser fram emot diskussionen om hur vi kan bidra till att minska andelen plast i avfallet - vad kan vi faktiskt göra, som sista länken i kedjan? frågar Raziyeh Khodayari.

Vill ert företag vara med men ännu inte är anmält, så anmäl er senast den 28 februari, till Erika Känngård erika.kanngard@energiforetagen.se

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se