Tillämpar ni rätt allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser?

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Konsumentverket har granskat införandet av nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser avseende konsumenter. Företag som inte har infört villkoren från 2017 bör göra det snarast.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i februari 2017. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket tillämpas senast från den 1 juni 2017.

Konsumentverket har i sedvanlig ordning - sex månader efter att en branschöverenskommelse trätt i kraft - följt upp i vilken utsträckning företagen börjat tillämpa de nya villkoren. Konsumentverket har informerat Energiföretagen Sverige om att långt ifrån alla fjärrvärmeföretag börjat tillämpa de nya allmänna avtalsvillkoren och att myndigheten i ett senare skede kan komma att inleda tillsyn mot företag som ännu inte börjat tillämpa villkoren. Energiföretagen Sverige ber därför medlemsföretagen att kontrollera att rätt avtalsvillkor tillämpas gentemot konsumenter och i annat fall så snart som möjligt införa de nya villkoren.  

Avtalsvillkoren samt kompletterande information till medlemsföretagen om hur konsumenter ska informeras om de nya villkoren med mera finns på i  Medlemsportalen (inloggning krävs).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se