Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Nya ”Webbkurs ESA Instruerad” ska ge säkrare arbete med el för alla

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Den som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar, kan repetera sina kunskaper på webben enligt nya publikationen ESA Instruerad person. Syftet är att alla ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla.

Den nya utbildningen Webbkurs ESA Instruerad person ersätter Webbkurs ESA -14 Tillträde. En nyhet i publikationen och utbildningen är en ändrad tillträdeshantering. Här kan du beställa publikation ESA Instruerad person.

Du som är instruerad person ska efter avklarad utbildning få en genomgång på arbetsplatsen av elanläggningsansvarige eller dess elfackkunnige representant. Genomgången ska ske enligt blanketten ESA Överenskommelse om tillträde och signeras av all berörd personal.

Bevis på uppdaterad kunskap

Kursen gör du när och var det passar dig, ensam eller tillsammans med kollegor som också har beställt kursen. Webbkursen är självinstruerande. Efter genomgången kurs gör du ett webbaserat slutprov och får därefter möjlighet att skriva ut ditt intyg eller vänta på intygskortet som skickas till dig.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se