Kompetens för det smarta energisystemet

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Sist ut på Energi 2018 var kompetensförsörjning. En fråga som medlemsföretagen gång efter annan lyfter som en av de viktigaste framtidsfrågorna. Det blev ett fartfyllt block som inleddes med Svante Randlert från Academic work, följd av Rebecka Hovenberg, Tekniska verken i Linköping, samt avslutades med en panel där både branschen, högskola och studenter var representerade.

Svante Randlert, från Academic Work, inledde passet med att fråga om deltagarna har en business-plan för företaget – och om de i så fall även har en ”people-plan”? Det vill säga om de har säkerställt att de har rätt människa, på rätt plats, i rätt tid. Som dessutom vet vad de ska göra och älskar det?

- Om er ”business-plan” formulerar vision och mission för varför och vad organisationen ska åstadkomma, då är er ”people-plan” svaret på vem och hur detta ska åstadkommas, förklarade Svante Randlert.

På arbetsmarknaden är det idag allt svårare att hitta rätt person och att få den att stanna. Sedan 2012 är antalet åldersavgångar fler än de ungdomar som tillträder på arbetsmarknaden och glappet växer. Då behöver man sticka ut, inte profilera sig på samma sätt som alla andra.

- Ni kan sluta med platsannonser, det spelar ingen roll vad ni säger. Det viktiga är vad medarbetarna säger om hur det fungerar. Och ta hand om era kandidater, eller som jag hellre kallar dem ”kundidater”. För tar ni inte hand om dem väljer var fjärde att inte bli kund hos er i framtiden.

Engagerade medarbetare föder framgång

Många tror att de mest framgångsrika företagen nått långt för att de har lojala kunder, men det handlar i själva verket om engagerade medarbetare - inte nöjda och glada - utan just engagerade. Dit kan man nå om man arbetar med Resultat-kedjan, som bygger på relationer mellan människor: Den börjar med ett bra ledarskap, som ger engagerade medarbetare, som i sin tur bidrar till lojala kunder, vilket leder till ett positivt resultat.

- Mäter ni Nöjd medarbetarindex? Sluta med det. Det är som att jag skulle fråga min fru en gång om året om hon är nöjd med vår relation, för att sedan inte prata med henne om detta igen förrän om ett år.

Engagerade medarbetare får man genom en pågående dialog, betonade Svante Randlert. Då behöver man arbeta med samarbete där medarbetarna kan bidra med sina olika kompetenser.

- Kredd är också viktigt. Det är inte belöning som bygger motivation, utan att bli sedd och uppmärksammad.

Framgångsrika företag tittar mer framåt än i backspegeln och arbetar för att medarbetarna också ska göra det. De fokuserar på prestation och resultat och lyssnar med ambitionen att förstå. De frågar ofta, både kunder och medarbetare. Och de intervjuar dem som stannar kvar, istället för dem som slutar, för att få höra och lära av deras berättelser. Dessa berättelser kan sedan också användas för att sprida bilden av företaget och inspirera blivande medarbetare.

- Mitt sista tips är att det nya Plus är Minus. Ta bort det alla förväntar sig, det alla andra säger också. Fokusera på det som skiljer ut er, för människor kommer inte ihåg sjutton tusen grejer, avslutade Svante Randlert.

Tekniska verken bygger världens mest resurseffektiva organisation med medarbetarna i fokus

Rebecka Hovenberg, MP, styrelseordförande för Tekniska verken i Linköping, lyfte fram företagets vision ”Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region” och menade att den lever hela vägen genom organisationen. Företaget har en tydlig berättelse om vart de ska, som föder stolthet – eftersom alla är med och bidrar.

Av Tekniska verkens sex strategiska utmaningar valde Rebecka Hovenberg att lyfta fram två; att erbjuda kunden ett intressant och relevant erbjudande i varje kundsituation och att vara ett dynamiskt och nyskapande företag med kompetenta och engagerade medarbetare.

- Den sistnämnda är det viktigaste. För att göra en kunddriven ompositionering så behöver vi engagerade medarbetare. Det handlar också om en kulturell resa. Att gå från ”nej, men...” till ”ja, och...”. Att lyssna på kundens behov och inte börja förklara för kunden varför den har fel, om de nu funderar på att lämna.

Tekniska verken är tydliga med att finns ett uttalat ansvar för ledare, men också för den enskilda medarbetaren, att bidra till visionen genom att utvecklas själv och att utveckla företaget. Företaget ska också kännetecknas av mångfald för att skapa en öppen och innovativ arbetsplats där var och en är viktig.

- Tekniska verken arbetar strategisk med kompetensförsörjningen exempelvis genom att jobba aktivt med ungdomar i Linköping. Vi arrangerar bland annat Innovation Camp, som kan liknas vid en stor gala för ungdomar som vill bidra med idéer till vår verksamhet, sa Rebecka Hovenberg.

Röster från Energi 2018

Vi ställde frågor till några av konferensens deltagare om hur de upplevt de två dagarna på Energi 2018. Här Peter Takács, policyansvarig slutkundsmarknad på Vattenfall.

Vilka (nya) kompetenser krävs för att säkerställa det smarta energisystemet?

Föredragen följdes av en panel med Catarina Nauclér, forsknings- och utvecklingschef Fortum Sverige, Anders Avelin chef för avdelningen för energi, bygg och miljö vid Mälardalens högskola, samt studenterna Robin Ipek och Hanna Knaust från Mälardalens Högskola. Diskussionen leddes av moderatorerna Anna Wärmé och Anders Fredriksson från Energiföretagen.

Panelen var enig om att det behövs mer av sektorsöverskridande samarbete, både i högskola och i energibranschen. Catarina Nauclér lyfte att den ökande digitaliseringen kräver nya kompetenser. Hon rådde också studenterna att inte nischa in sig först för att sedan bredda kompetensen, om de vill åstadkomma förändring.

Robin Ipek höll inte riktigt med:

- Jag har snarare gått från att veta ungefär vad jag vill bli, till vad jag vill syssla med i framtiden. När jag vaknar på morgonen vill jag känna att jag ska göra just det här, med en tydlig arbetsplan och tydlig riktning för utveckling. Själv vill jag jobba med det förnybara, särskilt solceller och lagring. Min ambition är också att söka sommarjobb på olika energiföretag för att kunna bilda mig en uppfattning om hur de fungerar, så att jag vet när jag ska söka fast jobb.

- Min förväntan på min blivande arbetsgivare är att jag ska få göra mycket och varierat arbete. Jag vill gärna ha bredd, sa Hanna Knaust.

Panelen var överens om att det är bra att det finns potential för ökat samarbete mellan högskola och bransch. Till exempel kan företagen bli bättre på att söka upp högskolan, presentera sig, erbjuda sommarjobb och praktikplatser.

- Var tydliga med vad ni vill ha, liksom om ni har problem. För har ni inga har ju inte vi något där att göra, konstaterade Hanna Knaust.

- Ni kan vara mer aktiva i branschen. Det borde till exempel vara mycket mer studenter här. Det är ju vi som ska jobba hos er, sa Robin Ipek.

Läs också övriga artiklar från årsstämman och Energi 2018:

Föreningsstämma 2018 (22 mars)

Årskonferensen med rekordmånga deltagare (22 mars)

Energibranschen tar sin an utmaningarna! (23 mars)

Foto: Kristian Öhrn