Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Boka in Askdagen, den 4 april 2019

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Den 4 april 2019 genomförs konferensen Askdagen i Stockholm. Det går inte att anmäla sig ännu men Raziyeh Khodayari, ansvarig för energiaskor på Energiföretagen Sverige uppmanar alla intresserade att boka dagen. Liksom tidigare år kommer programmet inrymma intressanta föredrag, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om energiaskor.

– Vi arbetar för fullt med att ta fram ett fylligt program för Askdagen. Redan nu kan jag berätta att vi kommer att lyfta återföring av askor till skogen, Avfall Sveriges vägledning för klassning av askor, bjuda på en utblick om användning av energiaskor i andra länder och forskning och teknik inom materialåtervinning, berättar Raziyeh Khodayari.

Varje år produceras ca 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, som skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Restprodukten från förbränningen är energiaskan, som rätt använd kan vara en miljövänlig resurs i samhällsbygget.

Askdagen 2019 är en heldag om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. På konferensen diskuteras utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, liksom det senaste inom regelverk, forskning och utveckling.

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag, myndigheter på lokal och regional och nationell nivå inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning samt möjliga askanvändare, som entreprenörer, konsulter och forskare.

Boka in Askdagen den 4 april 2019. Program och anmälan kommer längre fram!

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se