Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Certifiera dina kunskaper i elnätsekonomi

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige har i samarbete med Bild & Runsten tagit fram ett specialanpassat utbildningsprogram i elnätsekonomi. Syftet är att utveckla elnätsbranschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar genom att stärka kunskaperna hos en bred grupp av medarbetare om exempelvis beräkning av intäktsramar, utvärdering av ekonomin i ett elnätsföretag och hur effektiviteten i elnätsföretaget kan bli bättre.

Den nya utbildningen som Energiföretagen har tagit fram tillsammans med Bild & Runten ska bidra till att utveckla elnätsbranschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar genom att stärka kunskaperna hos en bred grupp av medarbetare kring följande frågor:

  • Vad betyder siffrorna i elnätsföretagens årsredovisningar?
  • Hur avgör man om en elnätsinvestering är tillräckligt bra?
  • Hur beräknas intäktsramarna och hur påverkar det elnätsinvesteringar?
  • Hur ska man egentligen utvärdera ekonomin i ett elnätsföretag?
  • Hur kan elnätsföretagens effektivitet förbättras?

Så här genomförs utbildningen i elnätsekonomi

Utbildningen omfattar totalt fyra dagar och leds av Mikael Runsten och Erik Alenius, båda lärare och forskare i ekonomi med lång erfarenhet av olika rådgivnings- och utbildningsuppdrag i elnätsbranschen.

Erik Alenius, utbildningsledare elnätsekonomi
Erik Alenius, utbildningsledare i elnätsekonomi.

Mikael Runsten, utbildningsledare elnätsekonomi
Mikael Runsten, utbildningsledare i elnätsekonomi.

För att ge lärandet värdefull tid, samtidigt som kostnader för miljön, resor och restid minimeras, fördelar sig utbildningens fyra dagar på två webbinarer, en tvådagars workshop med övernattning på kursgård i Stockholm och två hemuppgifter. Webbinarierna deltar du i med hjälp av din egen dator. Hemuppgifterna arbetar du med individuellt eller i grupp med andra deltagare.

Beskrivning av utbildning i elnätsekonomi

För att erhålla Bild & Runstens och Energiföretagens certifiering i elnätsekonomi behöver du efter avslutad utbildning göra ett webbaserat test med godkänt resultat.

Här hittar du all information om Utbildningsprogrammet Elnätsekonomi och kan lämna intresseanmälan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kristian Öhrn

Affärsutvecklare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se