EBR Elsäkerhetsdag 2019: Boka 21 februari – det är säkrast så

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Nästa år står säkerheten i fokus inom EBR. God säkerhet uppnås genom att hela tiden lära sig av de utmaningar som finns i arbete med elnät. Under EBR Elsäkerhetsdag presenteras de reviderade säkerhetsanvisningarna (ESA). Vi har speciellt intervjuat Tomas Winter som ska tala om framgångsfaktorer kring arbete i utsatta situationer på Elsäkerhetsdagen.

Säkerhetsfrågorna är alltid viktiga och EBR fokuserar på dem i år. Säkerheten är mångbottnad, det handlar inte bara om åtgärder kopplad till teknik. Det kan handla om utsatta situationer av annat slag, till exempel fara för personsäkerhet kopplat till kontakt med människor som kan ha ett ont uppsåt.

Vi har talat med en av föreläsarna, Tomas Winter från Peritum Safety Management, som arbetar med att skapa säkra arbetsplatser.

Hej Tomas, kort, vem är du och vad jobbar du med?

– Jag arbetar med säkerhetsfrågor där grundidén är att skapa säkra arbetsplatser i ett kontinuerligt engagemang. Jag har tidigare arbetat i energibranschen bland annat som elsäkerhetsansvarig på Ringhals och elsäkerhetskoordinator på Vattenfall. Då var jag även delegat i Energiföretagens HMS-utskott och medlem i ESA-gruppen.

Du ska tala om arbete i utsatta situationer, kan du förtydliga?

– Alla risksituationer där även sådant som hot, våld, skadegörelse och stöld kan förekomma, alltså inte bara tekniska utmaningar. Alla anläggningar måste underhållas och en del av dem ligger på platser med ett hårdare klimat, så kallade utsatta områden vilket klassas av polisen. Det här handlar om situationer som en montör normalt inte är förberedd på.

Hur förbereder man sig för sådant?

– För det första gäller det att ha insikt om att detta kan ske. Då är det lättare att ta fram en handlingsplan, krisplan och genomföra en riskhantering. Målet är sedan att få kompetens om hur olika situationer ska hanteras. Exempel kan vara att inte åka ut ensam, börja inte argumentera etcetera.

Utveckla gärna?

– Arbetsgruppen har tagit fram en handbok som täcker in just sådana situationer, det ökar möjligheterna att få ett bra utfall. Det är som sagt mycket vunnet att få förståelse för vad som kan ske. Sedan handlar det om att ha en bra organisation, ta fram handlingsplaner och utföra en genomtänkt riskhantering.

Tack för pratstunden, lycka till den 21 februari!

– Tackar, vi ses kanske?

Läs mer om program och anmälan till elsäkerhetsdagen

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se