Gå med i FutureHeat och ta del av forskning om fjärrvärme och fjärrkyla

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Sedan snart ett år driver Energiforsk forskningsprogrammet FutureHeat, efterföljaren till det tidigare programmet Fjärrsyn. Energiforsk har gått ut med inbjudan till företag som vill delta i den andra etappen och sista svarsdag är den 21 november.

Energiforsk har beslutat att starta etapp två av forskningsprogrammet FutureHeat, som ersätter tidigare Fjärrsyn. Den nya etappen av forskningsprogrammet FutureHeat omfattar tre år och målen för denna etapp är att:

  • Visa möjligheter, förutsättningar och lösningar med nya termiska system
  • Bidra till att minska drift- och underhållskostnaderna i befintliga system
  • Peka ut riktningen inför strategiska investeringsbeslut
  • Ta tillvara kundernas intresse och preferenser för fjärrvärme och fjärrkyla och samtidigt utveckla systemen så att kunder aktivt kan vara en del av ett smart och effektivt uppvärmningssystem.  

Forskningsinriktningarna har utarbetats av Energiforsk tillsammans med styrgruppen i nuvarande FutureHeat (läs mer om styrgrupp och organisation här). Utgångpunkten har varit den intresseanmälan som skickades ut före sommaren.

Energiforsk behöver svar om att delta i FutureHeat, etapp 2, senast den 21 november 2018.

Här kan du läsa mer och anmäla deltagande.

Läs mer om forskningsprogrammet FutureHeat.

Vill du veta mer eller har frågor om FutureHeat kan du kontakta Fredrik Martinsson, Energiforsk, som är ansvarig för programmet. Kontaktuppgifter hittar du här.