HUB 2018 i Västerås – konferens om allt aktuellt inom energiområdet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 13 november hölls HUB 2018 på Steam Hotel i Västerås, ett arrangemang av ECC, Energy Competence Center i samarbete med flera organisationer. Hållbarhet, leveranssäkerhet, elektrifiering, kompetensförsörjning – alla aktuella teman med koppling till energi fanns med. Energiföretagen var där, på scen och åskådarplats.

Leveranssäkerhet var ett hett ämne. Temat togs upp i det separata och välbesökta seminariet Effektbalans och leveranssäkerhet som modererades av Energiföretagens Anton Steen. Se också intervjun med Anton i P4 Västmanland.

Olika syn på leveranssäkerheten

Efter en kortare presentation från respektive seminariedeltagare som bestod av representanter från Svenska kraftnät, Svenskt Näringsliv, Mälarenergi, Energimarknadsinspektionen, Vattenfall och Fortum fördes en intensiv diskussion där det var tydligt att åsikterna om hur de bästa lösningarna för att säkra leveranssäkerheten gick isär.

Flera medverkande antydde att det var i och med batteritillverkaren Northvolts försök till etablering i Västerås som frågan och nätkapaciteten väckts till liv. Bristande nätkapacitet anses vara en mycket stor utmaning under den närmaste tiden.

Att anpassa lagar och regelverk för att göra det lättare för både producenter och konsumenter att göra bra och effektiva val, samt att regelverk dessutom ska vara konsekventa diskuterades flitigt och önskades av de flesta.

Transporter och kompetensförsörjning

Transporttemat och Kompetensförsörjningen tog stor plats. Bland annat fanns Volvos vd Håkan Samuelsson på plats för att berätta om företagets framtida hållbara affärsmodell. Han berättade att Volvos sortiment inom kort enbart ska bestå av el- och hybridbilar, och uppmuntrar till ett samhälle med smarta lösningar där inte alla äger en bil. "Vi får inte tro att det är antalet som gör oss framgångsrika", var ett budskap.

Framtidens kompensbehov diskuterades sedan under panelsamtal där även driftiga studenter från Uppsala Universitet och Mälardalens Högskola deltog. Diskussionerna pekade på att energibranschen måste komma in i skolorna redan i grundskolan för att visa vilka vi är. "De unga har teknik i blodet", kunde konstateras.

Separata seminarier hölls också med titlarna Elektrifiering av vägbunden trafik och trans­port samt Kompetensförsörjning och talangutveckling kan utveckla svensk konkurrens­kraft, som även de var mycket uppskattade av deltagarna.

Årets kraftkvinna belönades

Under dagen uttrycktes ett behov av samverkan inom energifrågorna, även med potentiellt oväntade grupperingar. Prestigelöshet uppmuntrades och att dela sin kunskap utan direkta krav på ersättning.

Årets Kraftkvinna Saira Alladin från Sweco kallades i slutet av dagen upp på scen och fick berätta sin historia. Hon uppmanade i enighet med dagens tema kompetensförsörjning till att tillvarata all den kompetens som finns i våra olikheter. I slutet av dagen meddelades att andelen kvinnor på scen, i och med en sen sjukanmälan uppkommit till hela 57 procent.