Trendspaning och hållbarhetsoptimism på Framtidsdagen

Publicerat av: Julia Hörnell ·

För snart fyra år sedan anordnades en Framtidsdag inför bildandet av Energiföretagen Sverige. Den 15 november var det dags igen, då arrangerades Framtidsdagen 2018. Det pratades om framtiden, det framtida fossilfria Sverige, branschens behov av synlighet för att öka i attraktivitet och fördelen med att lära känna sina kunder bättre.

Framtidsdagen är en viktig del i den pågående utvärderingen av Energiföretagen som medlemmarna beslutade om vid årsmötet 2018. Till årets Framtidsdag bjöds både samtliga vd:ar i våra medlemsföretag och en grupp med relativt nya kollegor i branschen in, för att diskutera spännande framtidsfrågor. Sedan början av 2015 har vi upplevt delar av den framtid som det diskuterades om under den förra Framtidsdagen. Och visst har det hänt mycket sedan dess.

Anja Alemdar, enhetschef på Energiföretagen, inledde med flera exempel på vad vi har upplevt under dessa år. Engagemanget för miljöfrågor har ökat, i och med bland annat Parisavtalet. Även elektrifieringen har ökat, och ses idag som en lösning på klimatutmaningen och förbättrad luft i våra städer. Tekniken går även framåt på andra håll. Artificiell intelligens, AI, är redan här, vilket sannerligen kommer att förändra dialogen med branschens kunder i framtiden. Även säkerhetsfrågorna har bubblat upp som något branschen måste anpassa sig till.

Elektrifieringens roll i det fossilfria Sverige

Miljöfrågor har en stor betydelse för energibranschen, men det är frågor som det ofta talas om med oroliga röster och som lämnar ett spår av klimatångest efter sig. Svante Axelsson från regeringens initiativ Fossilfritt Sverige gav dock hopp om framtiden. Han menade att arbetet mot ett fossilfritt Sverige går bättre än förväntat och att energibranschen dessutom har en viktig roll i det hela.

- Elektrifieringen har en stor roll i att vi ska klara målet om fossilfrihet, så ni som jobbar med detta är otroligt viktiga, sa Svante Axelsson.

Behov av 3 000 nya personer

En annan stor fråga som lyftes under dagen var frågan om kompetensförsörjningen i energibranschen. I dagsläget finns det ett behov av cirka 3 000 nya personer i branschen. De närvarande medlemmarna diskuterade denna utmaning och identifierade i stora drag tre anledningar till att branschen inte har lyckats rekrytera i tillräckligt stor utsträckning:

  • Det är komplicerat att förmedla allt bra som branschen uträttar, då berättelsen om branschen ofta är teknikfokuserad istället för att vara fokuserad på samhällsnyttan.
  • Det förekommer en traditionalism i branschen som innebär att personer söker andra som är lika dem själva. På så sätt snurrar kompetenserna runt i branschen. Idag finns det dessutom ett behov av att rekrytera personer till nya yrken inom branschen, med tanke på den rådande och framtida digitaliseringen och teknikutvecklingen.
  • Branschen är ganska osynlig för studenter och måste bli mer synlig för att kunna ses som mer attraktiv.

Vad vet vi om våra kunder?

Idag blir företag ständigt rankade och bedömda på exempelvis sociala medier och webbplatser för prisjämförelse. För att få kundernas uppmärksamhet och bli högt rankade menade Håkan Ozan, som jobbar med innovationsrådgivning på revisionsbyrån KPMG, att organisationer måste lyfta fram det som kunderna prioriterar högst. Men för att kunna göra det måste vi först förstå kundernas intressen och förväntningar.

- Kan ni tillräckligt mycket om era kunder?, frågade Håkan Ozan publiken.

Efter lite diskussioner framkom det att kunskaperna om kundernas behov i generella termer skulle kunna förbättras i branschen. På liknande sätt som Håkan Ozan menar att branschen måste ha kunskap om sina kunder kom det under diskussionerna också fram att de närvarande medlemmarna tycker att kunderna behöver få mer kunskap om branschen, för att kunna göra bättre val.

Medlemmarna tycker till om Energiföretagen

Utöver att deltagarna fick diskutera viktiga frågor och trender inom energibranschen presenterade Anna Fridén från Energiföretagen resultatet av en utvärdering som ger en aktuell hint om medlemmarnas åsikter om föreningen efter samgåendet 2015. Hittills har medlemmarna generellt sett svarat att föreningen lever upp till intentionerna och att den har utvecklats väl. På plussidan lyfter de som svarat även bland annat fram att lobbyverksamheten och medlemsstödet i flera sakfrågor fungerar bra. Det kom även fram en del förbättringsförslag, så som att medlemsstödet skulle kunna bli starkare i vissa andra sakfrågor. Inför framtiden behöver föreningen hänga med i utvecklingen och ta vara på de nya möjligheterna som uppstår.

Dagen summerades slutligen av Energiföretagens vd Pernilla Winnhed och ordförande Monica Karlsson.

- Idag har jag blivit överraskad över hur duktiga vi är på att driva våra frågor och över hur mycket positivt vi faktiskt åstadkommer i den här branschen. Vi borde stolt ta med oss den här insikten in i framtiden, avslutade Monica Karlsson.

Energiföretagens uppgift blir nu att ta med resultatet från utvärderingen och medlemmarnas diskussioner in i framtiden och ta tillvara de möjligheter och utmaningar som vi står inför. Vi ser med spänning fram emot vad vi kommer att få uppleva inom energibranschen de närmsta åren. Sedan ses vi på nästa Framtidsdag och trendspanar på nytt!