Tyck till om effektivare skogsbruk

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Just nu genomför Skogsstyrelsen en samrådsprocess för effektivare skogsbruk. Energiföretagen Sveriges Raziyeh Khodayari deltog i veckan på ett seminarium som ingår i samrådsprocessen. Där presenterades bland annat en remissversion av kommande förslag. Medlemsföretag med intresse av denna utveckling kan ta del och lämna synpunkter om remissen till Energiföretagen.

Syftet med projektet ”Samverkansprocess skogsproduktion” är att ta fram ett tydligt ställningstagande kring skogsproduktion inom ramen för ett hållbart och varierat skogsbruk, skriver Skogsstyrelsen på sin webbplats. Inom projektet har man arbetat fram en rapport med förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare men det saknas förslag på ökat och effektivare uttag av bioenergi från skogen.

– Energiföretagen kommer att lämna synpunkter och eftersom energibranschen inte har varit så delaktig i processen hittills, uppmanar jag alla intresserade medlemmar att ta del av remissen och ge sina synpunkter, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor på Energiföretagen Sverige.

Hon menar att det finns flera frågor som rör energibranschen som delvis saknas i remissversionen, exempelvis:

  • Infrastruktur och processer för ökat grotuttag. Här behövs samverkan mellan energibranschen, skogsägarna, leverantörer och myndigheter
  • Behov av att visualisera och kommunicera bioenergins klimatnytta med koppling till ökad kritik från miljöorganisationer.
  • Kompetenshöjning gällande skogliga frågor, bland annat brist på lastbilsförare och maskinförare som påverkar all avverkning och bränsleuttag.
  • Tyngre och längre lastbilar, som innebär effektivare transporter, minskade kostnader, och lägre utsläpp av luftföroreningar.
  • Större satsning på tågtransporter och ökad tillförlitlighet för tågtransporter. Man behöver också öka kapaciteten för tågtransporter. 

Skogsstyrelsens förslag remitteras under november-januari. Ett färdigt förslag ska presenteras i mars. Synpunkter kan lämnas till Raziyeh Khodayari senast den 28 januari.

Läs mer i Skogsstyrelsens pressmeddelande från den 12 november.

Här finns remissversionen.

Du kan läsa mer om samverkansprocessen på Skogsstyrelsens webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se