Workshop på temat roller och ansvar kring flexibilitet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Forum för smarta elnät har beslutat att bilda en arbetsgrupp som syftar till att utreda roller och ansvar på marknaden för ökad flexibilitet. Forumet håller en workshop i ämnet den 4 december. Vi rekommenderar våra medlemmar att delta för att föra branschens och sin talan på workshopen då utfallet av den ska leda till rekommendationer inom området.

Forum för smarta elnät har inlett arbetet med att klargöra roller och ansvar för flexibilitet i elsystemet i en elhandlarcentrisk modell.

Exempel på aktuella frågor är till exempel vem som får äga och driva ett energilager, vilket ansvar en aggregator ska ha och under vilka förutsättningar en aktör kan driva ett lokalt energisamhälle. Forumet inrättades av regeringen år 2016. Den aktuella workshopen ska leda till konkreta förslag som ska läggas fram för regeringskansliet i juni 2019.

Seminariet går på Clarion Hotel Sign i Stockholm hela dagen den 4 december. Anmälan kan göras här Observera att antalet platser är begränsade.