Dialog med elbranschen ska snabba på utbyggnaden av bredband

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Rådet för Eldistribution och nätmarknad inom Energiföretagen fick i september besök av Post- och Telestyrelsen (PTS). Målsättning med mötet var att diskutera ledtider för framdragning av el till mobilmaster. Nu bjuds elbranschen in till dialog om hur detta kan ske.

PTS fick 2017 ett uppdrag av regeringen att kartlägga hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband samt identifiera hur processerna kan effektiviseras. I sin rapport till regeringen berör PTS i viss utsträckning Energiföretagen och elbranschen som uppmanas att så lång det är möjligt att använda sig av offerter för framdragning av el till mobilmaster med en giltighetstid på minst sex månader.

Syftet med detta förslag är att underlätta mobiloperatörernas planering av anläggningar för mobilnät och därigenom främja bredbandsutbyggnaden. Vidare föreslogs att PTS bjuder in representanter från bland annat elbranschen och telekombranschen till dialogmöte för att gemensamt identifiera hur ledtider för framdragning av el till mobilmaster kan kortas.

Två konkreta åtgärder

Vid rådsmötet diskuterades dessa frågor och två beslut togs:

  • Energiföretagen uppmanar sina medlemmar att förlänga offerternas giltighetstid från 3 till 6 månader i den mån det är möjligt.
  • Fortsatt dialog ska föras mellan PTS, telekombranschen och elbranschen. Ett första möte planeras in under hösten.

– Det här visar att vi är en viktig aktör att föra dialog med i planeringen av infrastrukturen i samhället. Det är nödvändigt i all sådan planering att vi kommer in tidigt i processen. Vi ska också vara beredda på att bidra med konkreta insatser som vi till exempel gör nu genom att föreslå förlängda offerttider, säger Anna Odenbrand Linder som ansvarar för elnätsfrågor hos Energiföretagen Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anna Regnstrand - föräldraledig

Anna Regnstrand - föräldraledig

Strategisk projektledare energisystem och elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08 677 26 37
E-post: anna.regnstrand@energiforetagen.se