Elberedskapsavgiften sänks 1 september

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen har beslutat om att sänka elberedskapsavgiften från den 1 september i år, både för lågspännings- och högspänningskunder. Den nya avgiften ska tillämpas för uttaget av elberedskapsavgiften för hela 2019.

Elberedskapsavgiften sänks från 45 kronor till 39 kronor och 20 öre per kalenderår för varje uttagspunkt för lågspänning, och från 2 477 kronor till 2 129 kronor per kalenderår för varje uttagspunkt för högspänning.

Elberedskapsavgiften administreras av Svenska kraftnät och ska täcka kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288).

Läs mer om myndighetsavgifterna och de nya reglerna på Elsäkerhetsverkets webbplats.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se