Klassiskt brädspel om elnät lär ut om helhetssyn i energifrågorna

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Två herrar med gedigen energibakgrund har tagit fram ett klassiskt brädspel, där beslut ska tas som påverkas av olika händelser. Ämnet är elnät och ett mål med spelet är att öka kunskaperna om helheten i energisystemet.

Håkan Johansson har 35 års arbete på ABB bakom sig i olika positioner. Jan Blomgren är professor i kärnfysik med Vattenfallförflutet. Gemensamt för båda är intresset att sprida kunskap, som lett till det spel som de båda tagit fram.

Vi vecklar upp spelplanen och förflyttar oss till kontinenten Pangea och dess sex länder som alla har sina egna kraftsystem med unika egenskaper. Ländernas namn hintar om dess elproduktionskvalitéer, eller vad sägs om Nuclia, Carbia och Hydria?

PU ska bildas efter känt koncept

Länderna har beslutat att forma en union, PU, med gemensam valuta Peuro och ett gemensamt kraftsystem. Det är här spelets uppgift ligger, att skapa ett kraftnät som binder samman länderna så att ström kan flyta i alla riktningar med ett optimalt utnyttjande av produktionsresurserna.

– Det skojiga är att det är realistiskt, eftersom det bygger på verkligheten, säger Jan Blomgren. Onekligen känns det som att spelets idé liknar verklighetens europeiska ambitioner inom EU.

Sex lag tävlar mot varandra och får en startbudget. Spelet drar igång med uppgifterna att binda ihop länderna med varandra två och två, i fem konkreta projekt där olika vägar finns. Enligt traditionellt spelmönster kan överraskningar dyka upp i form av händelser och genom att dra kort som ger tur eller otur.

Under spelets gång påverkas tre indikatorer (KPI:s); teknologi, kompetens och acceptans där det lag vinner till slut som har högst KPI.

Även ett renodlat elnätsspel

– Det finns egentligen inget rätt eller fel, säger Håkan Johansson och upplyser om att spelet ska ta en dag att spela. Efter önskemål har Johansson och Blomgren också konstruerat ett regionalt elnätsspel där deltagarna sitter i ledningsgruppen för elnätsföretaget Volta med uppgiften att ta fram en ny strategi och driva företaget i tolv år.

Även här ska KPI maximeras där en fjärde indikator finns i form av lönsamhet. I detta spel är sådant som förhandlande med elnätsmyndigheter, drift- och underhållsoptimering samt investeringar tunga inslag. 

Spelen kan användas för att utbilda lämpliga målgrupper bland energibranschens företag. De har testkörts bland annat inom ABB och bland studenter

Vänder sig till branschen

Möjligheter finns också till exempel för ledningsgrupper i företag, såväl stora som små, att spela spelen tillsammans. Det skulle också ge möjligheter till nätverkande företagen emellan. De marknadsförs också som instrument för att tala med kunder, där en energikonsult till exempel kan spela spelet med sina kunder innan ett projekt startar.

– Det går att köra bara det ena spelat under en dag eller båda spelen under två dagar. Vi ser typiska målgrupper i form av ledare inom elnätsbranschen, säger Håkan Johansson.

Även Svenska kraftnät har visat intresse och amerikanska EPRI har redan beslutat att erbjuda spelet till den amerikanska marknaden. Det är första gången någonsin som EPRI står värd för en kurs de inte själva utvecklat. Spelet fungerar lika bra att spela i andra länder än Sverige.

Viktig förståelse om helheten

– Vi genomförde ett liknande spel i Kanada för underhållschefer vid kärnkraftverk. Det handlar om folk som arbetar mycket efter instruktioner utan att reflektera så mycket över sin betydelse för helheten och lönsamheten. Det är ett bra exempel på hur spelet kan bidra till ökad förståelse, säger Jan Blomgren.

Blomgren avslutar med att förtydliga att de medvetet inte har lagt spelet helt identiskt med verkliga förhållanden. Det skulle kunna leda till att de spelande helt och hållet kopierade verkligheten:

– På så vis skulle det mer lustfyllda försvinna. Det ska vara kul och vi ser att det också kan användas för team-building. Varför inte spela elnätsspel som ett alternativ till att gå ut och spela bowling.

Vid intresse, kontakta

Kristian Öhrn.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Kristian Öhrn

Kristian Öhrn

Affärsutvecklare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 48
E-post: kristian.ohrn@energiforetagen.se