Stor ökning av laddbara fordon

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Energiföretagen Sveriges Sara Emanuelsson deltog i veckan vid Power Circles frukostseminarium, där elbilsstatistiken för 2018 samt ny prognos lanserades. Statistiken visar att antalet laddbara fordon ökat drygt 50 procent. Laddhybriderna har ökat mest. ” Det förefaller som att proppen i ketchupflaskan är på väg att släppa”, konstaterar Sara Emanuelsson.

Den nyligen publicerade elbilsstatistiken för 2018 visar en att antalet laddbara fordon i trafik ökat med 52 procent, från lite drygt 45 000 fordon vid slutet av 2017, till nästan 70 000 fordon vid slutet av 2018, där laddhybriderna har ökat mest. Samtidigt har det under hösten rapporterats om brist på laddbara bilar hos handlarna. 

– Det är glädjande att se att bonus/malus-systemet som Energiföretagen propagerat för har givit tydlig effekt sedan det infördes första juli förra året. Det förefaller som att proppen i ketchupflaskan är på väg att släppa och man kan inte låta bli att undra hur det hade sett ut om inte handlarna hade tagits på sängen av det nya styrmedlet., säger Sara Emanuelsson, ansvarig för fossilfria transporter på Energiföretagen.

De laddbara fordonens marknadsandel förväntas växa, i Power Circles prognos, för att helt dominera marknaden från 2026.  Idag är 8 procent av modellutbudet laddbart och redan till år 2022 förväntas den siffran stiga till 34 procent, för att bortom år 2025 motsvara mellan 50-80 procent. Idag är endast 2 procent av nybilsförsäljningen elbilar, men i sin prognos förutser Power Circle en fördubbling av marknaden under 2019. Till 2030 spår Power Circle att elbilar dominerar nybilsförsäljningen och att 2,5 miljoner elbilar rullar på vägarna i Sverige.

– Vi kan förvänta oss en nedgång i priserna för ren eldrift, och givet de låga driftkostnaderna kan det tala för prognosen, säger Sara Emanuelsson.

– Det betyder inte att alla hinder är undanröjda och att målet om 70 procents minskning av CO2-utsläppen i transportsektorn kommer att uppnås. Det kan fortfarande göras mer för att stärka de fossilfria alternativen, vilket vi också pekat på i vår reformagenda till den nya regeringen, avslutar hon.   

Läs om reformagendan, med Fem klimat- och energireformer till den nya regeringen att ta tag i.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se