EBR-e tar nästa kliv i digitaliseringen – på många fronter

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det elektroniska verktyget, EBR-e, lanserades första gången år 2002. Nio år senare kom version 2.0 och nu 17 år efter födelsen tas ett stort kliv i utvecklingen. Version 3.0 har flera funktioner som underlättar användandet och öppnar för fortsatt utveckling.

Vi träffar Jenny Åkerberg och Peter Silverhjärta som båda deltagit i arbetet med att uppdatera EBR-e. Jenny har som produktägare hållit mycket i det administrativa arbetet, medan Peter kan kalla sig delprojektledare. Målet har varit detsamma för båda, att realisera EBR-e version 3.0.

Den nya beta-versionen tas i drift i mitten av maj och ska ligga parallellt med den tidigare gällande versionen av EBR-e. Någon gång efter sommaren planeras bytet som innebär att betaversionen blir den skarpa upplagan av EBR-e.

Flera förbättringar

Något som direkt märks är att den nya versionen har ett utseende som följer EBR:s nya grafiska profil. Elsäkerheten är till exempel gul medan den blå färgen i olika nyanser gäller för konstruktionsdelarna, inklusive underhåll. EBR som varumärke har annars sin klara gröna färg.

Vilka är annars de främsta förbättringarna?

– Det är några stycken. Vi har till exempel förbättrat sökfunktionen med en kraftfull sökmotor. Svaren är mer relevanta nu för såväl gammal information som nyare. Här går också att filtrera på senaste nytt, säger Jenny Åkerberg och påpekar att det handlar om 100-tals handböcker, informationshandlingar, konstruktioner, bygg- och elsäkerhetsanvisningar i tjänsten.

Läsbarheten har förbättrats i och med läsvänligare typsnitt och layout. Dessutom är EBR-e numera responsiv, vilket gör att informationen kan läsas i alla typer av skärmar på datorer, laptops och mobiltelefoner. Här är skillnaden stor eftersom texten i det tidigare utförandet försvann på förminskade skärmar.

Feedback direkt och nästa utvecklingsfas

– Tjänsten har också blivit mer interaktiv eftersom det är möjligt att lämna feedback, så att användarna direkt kan reagera och lämna synpunkter. Det här är jättebra nu när vi ligger ute med beta-fasen, att få rektioner från dem som berörs av EBR-e, säger Peter Silverhjärta.

En publikation som Peter Silverhjärta nämner är kostnadskatalogen. Den är ännu inte med i beta-versionen men kommer med i nästa fas i utvecklingen. Här underlättas läsningen väsentligt. Kostnadskatalogen har grön färgkod enligt den nya grafiska profilen, är responsiv, och har fått en sökfunktion vilket underlättar.

Apropå nästa fas i utvecklingen ska en funktion införas att kunna spara favoriter. Varje användare ska vara unik och kan individualisera sin startsida i tjänsten. Som ett led i utvecklingen och en förutsättning för individualisering ska även inloggning från fler än två skärmar förhindras.

Digert innehåll i EBR-e

EBR-e rymmer hela den elektroniska kunskapsbanken. En viktig del av materialet är elsäkerhetsanvisningarna ESA, som innehåller en mängd skrifter uppdelade i publikationer och blanketter, och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Hur ser då balansen ut mellan elektroniskt material på EBR-e och tryckt?

– Vi publicerar alltid nya och uppdaterade publikationer först på EBR-e, sedan i tryckt form. Men det är inte alla skrifter som trycks, påpekar Jenny Åkerberg och betonar fördelarna med att kunna göra uppdateringar snabbt och enkelt i den elektroniska miljö som EBR-e erbjuder.

Hela resan med att uppdatera EBR-e startade i januari i år med inledande intervjuer av ett antal viktiga användare av EBR. Det har sedan gått snabbt att komma dit där vi befinner oss idag. Parallellt med detta jobb pågår flera andra projekt för att stärka EBR:s digitala utveckling.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se