Vägledning om arbetet med informationssäkerhet och säkerhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

NIS-direktivet och den nya säkerhetsskyddslagen skärper kraven på företagens säkerhetsarbete. Energiföretagen följer utvecklingen och har från medlemmarna fått in frågor om hjälp i form av handledning. Läs vägledning om säkerheten här.

I grunden ska företagen i första hand vända sig till berörda myndigheter för hjälp och handledning i frågor som rör informationssäkerhet och säkerhet. Energiföretagen Sverige bistår dock medlemsföretagen genom att vägleda kring var information finns, svara på remisser och facilitera regelverksefterlevnad inom området.

Därför vill vi ge en kort vägledning kring arbetet med informationssäkerhet och säkerhet samt var det går att finna information. Vi delar in informationen i tre huvuddelar:

A) NIS-direktivet
B) Informationssäkerhet
C) Nya säkerhetsskyddslagen

Energiföretagens fortsatta arbete

Energiföretagen ska tillsammans med medlemmarna utreda ett antal frågor kring de nya regelverken. Dessa har listats och projektgrupper som ska hantera arbetet vidare formeras nu. Inom AG Säkerhet & beredskap och EBITS ska planer för arbetet tas fram.

AG Säkerhet & beredskap är en arbetsgrupp för säkerhetsansvariga i energibranschen för information och utveckling inom delar som följer av bland annat säkerhetsskyddslagen. EBITS är Energibranschens informationssäkerhetsgrupp och har ett liknande uppdrag som AG Säkerhet och beredskap har, men inom området informationssäkerhet.

Samtliga medlemsföretag i Energiföretagen Sverige är välkomna att delta i arbetet i dessa arbetsgrupper och har möjlighet att inkomma med frågor och förslag vad gäller gruppernas arbete. För kontakt med AG Säkerhet & beredskap går det bra att vända sig till gruppens samordnare Matz Tapper. EBITS samordnare är Anders Fredriksson. Kontaktuppgifter till Matz och Anders finns på Energiföretagens webbplats.

Under hösten 2019 har följande utbildningar utförts

Utöver detta samverkar Energiföretagen och de båda arbetsgrupperna regelbundet med Energimyndigheten, MSB och Svenska kraftnät. Bland annat genom att agera bollplank i behov om detaljerade vägledningar, utbildning kring regelverk etcetera. Ett exempel på detta är de av Energimyndigheten planerade utbildningarna kring NIS, hösten 2019:

  • Stockholm, 2–3 september
  • Göteborg, 9–10 september
  • Arlanda, 11–12 september
  • Umeå, 9–10 oktober
  • Malmö, 14–15 oktober

Energiföretagen återkommer inom kort med mer information om innehåll samt var anmälan om deltagande kan göras. Särskild information kommer sändas ut genom nyhetsbrev och annonseras på Energiföretagens respektive Energimyndighetens webbplatser.

Läs vägledningen direkt här (pdf)

Läs om branschens säkerhetsarbete inom EBITS här