Höga betyg på webbutbildningar och personal i kundundersökningen 2019

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Energiföretagen Sverige har genomfört föreningens första kundundersökning i syfte att vidareutveckla föreningens utbildningar, konferenser och förlagsprodukter till att i ännu högre grad anpassas utefter medlemmarnas och kundernas synpunkter. Undersökningen resulterade i ett gott resultat, med särskilt höga betyg på Energiföretagens webbutbildningar och personal.

Kundundersökningens målgrupp var både medlemmar och andra intressenter som har köpt produkter och tjänster av Energiföretagen Sverige. Resultatet av vårens undersökning visar att Energiföretagens kunder överlag är mycket nöjda med de produkter och tjänster de har köpt från organisationen. Särskilt höga betyg delades ut till frågor kopplade till Energiföretagens personal, såväl bemötandet vid supportfrågor och fysiska möten som kompetensen hos våra utbildare och talare. Även webbutbildningarna fick särskilt höga betyg.

Kundundersökningens resultat visar att Energiföretagen kan förbättra de kompetenshöjande insatserna genom att bland annat förbättra tjänsternas och webbshopens användarvänlighet. Resultatet visar även att Energiföretagen behöver stärka kopplingen mellan sitt varumärke och kompetensutvecklingsutbudet och att organisationen borde effektivisera supporten för att kunna lägga mer tid på att utveckla annat.

Fokusområden framöver

I analysen av resultatet har tre fokusområden tagits fram för framtida utveckling av den kompetenshöjande verksamheten:

  1. Fortsatt fokus på digitalisering - Energiföretagen ser ett behov av att fortsätta den redan påbörjade digitaliseringsresan för att kunna öka de befintliga digitala produkternas relevans och utöka verksamhetens utbud. Undersökningens resultat visar exempelvis att nära en tredjedel av kunderna efterfrågar en förbättrad användarvänlighet i de digitala erbjudandena. De redan påbörjade projekten med att fräscha upp den digitala tjänsten EBR-e, synliggöra EBR på webben och förbättra användarvänlighet i webbshopen är exempel på hur behovet kommer mötas.
  2. Stärka kopplingen mellan Energiföretagens varumärke och komptensutvecklingsutbudet – Kunderna kopplar inte ihop Energiföretagens varumärke och organisationens kompetensutvecklingsutbud. Att i större utsträckning synliggöra Energiföretagens varumärke i samband med konferenser, boknings- och beställningsbekräftelser för utbildningar och publikationer är exempel på hur kopplingen kommer stärkas.
  3. Effektivisera support – Det delas ut höga betyg till Energiföretagens support och bemötande. Samtidigt behöver resurserna i högre utsträckning läggas på att utveckla andra områden (exempelvis fokusområde 1 och 2). I dagsläget leder de flesta telefonsamtal till att kunden också mejlar sin frågeställning, varpå det vore mer resurseffektivt att styra fler av supportärendena mot mejl som primärkontaktkanal. Att synliggöra en frågor och svar-lista (FAQ) och skapa enkla supportfilmer är fler exempel på hur supporten kommer att effektiviseras.

Information om undersökningen

Undersökningen genomfördes tillsammans med företaget Enkätfabriken och 1100 mottagare svarade. Till skillnad från Energiföretagens återkommande medlemsundersökning, vars målgrupp enbart är medlemmar, var kundundersökningens målgrupp både medlemmar och andra intressenter som har köpt produkter och tjänster av Energiföretagen.

Kundundersökningen 2019 kommer att följas upp med en ny kundundersökning 2020.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Viktoria Pussfält

Viktoria Pussfält

Enhetschef
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 10
E-post: viktoria.pussfalt@energiforetagen.se