Förändrade inrapporteringskrav för elhandlare

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Från och med den 1 mars visar Energimarknadsinspektionen (Ei) även jämförpriser för elavtal till vissa juridiska personer på Elpriskollen. Det innebär ett utökat inrapporteringskrav av elavtal för elhandelsföretag. På Energimarknadsinspektionens kommande webbinarier får du koll på förändringarna och inrapporteringsverktyget.

Från och med den 1 mars 2021 ska elhandlare rapportera in elavtal som erbjuds juridiska personer upp till en viss volym. Tidigare omfattades bara avtal som erbjöds till konsumenter av inrapporteringsplikten, men nu ska även avtal till näringsidkare upp till 100 000 kWh rapporteras in för att även de ska kunna jämföra priser på Elpriskollen. Det är standardavtal som ska rapporteras. Avtal som elhandelsföretaget endast erbjuder företag att teckna på individuell förfrågan omfattas inte av inrapporteringsplikten, även om årsvolymen understiger 100 000 kWh. Helt nya avtal som ska rapporteras in är fastpriser på 3, 4 och 5 månaders löptid, för båda kundgrupperna.

Det tillkommer även några ytterligare avtalsvillkor som ska rapporteras, vilket är; betalningsfrister, faktureringsalternativ, villkor när avtalet löper ut, villkor när kampanjavtal löper ut samt länk till kompletta villkor. Ei gör det också möjligt för elhandlare att frivilligt rapportera in flexibilitetsresurser, så som mikroproduktion och styrning.

Filmer och webbinarier om de nya inrapporteringskraven

För att ge alla elhandlare möjlighet att förbereda sig inför de nya inrapporteringskraven har Energimarknadsinspektionen tagit fram instruktionsfilmer om förändringarna på Elpriskollen och inrapporteringsverktyget ELIN, som kommer publiceras på Ei:s hemsida.

Mellan den 18 och 22 januari kommer Ei även arrangera fem webbinarier där de presenterar föreskriftsändringarna och visar förändringar på Elpriskollen och i inrapporteringsverktyget ELIN. Då kan du också ställa dina frågor. Anmäl dig till något av webbinarierna.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se