Energiföretagen vill ha synpunkter på nya tekniska bestämmelser

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Välkomna att lämna synpunkter på uppdaterade tekniska bestämmelser som gäller rörledningar i fjärrvärme och fjärrkyla. En, D:211, gäller byggande och andra ingrepp på fjärrvärme- och fjärrkyleledningar. En annan innehåller Arbetsmiljöverkets krav i AFS 2017:3 vid anborrning på trycksatt rörledning. En tredje gäller första kontroll och revisionskontroll.

Tre uppdateringar har gjorts:

Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211 ”Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleanläggningar” har uppdaterats. Den är framtagen av distributionsgruppen och gäller rörledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som förläggs i mark, ovan mark och inomhus. Denna utgåva av D:211 gäller från januari 2020 och ersätter tidigare utgåva från oktober 2015. Besök sida där D:211 kan laddas ned.

Även tekniska bestämmelsen D:217 ”Anborrning – råd och anvisningar” har uppdaterats. Den innehåller allmänna råd och anvisningar för anborrning på trycksatta ledningar. Denna version av D:217 gäller från oktober 2019 och ersätter tidigare version från mars 2015. Besök sida där D:217 kan laddas ned.

Energiföretagen vill också ha synpunkter på "Instruktion för första kontroll och revisionskontroll enligt AFS 2017:3 avseende markförlagda fjärrvärmeledningar." Den uppdaterades i oktober 2019.

Efter inkomna synpunkter kan ytterligare revideringar bli aktuella under våren efter mars månad.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se