Företag som missat att de omfattas av NIS-lagstiftningen riskerar nu höga sanktionsavgifter

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Från och med 2018 är företag inom energisektorn skyldiga att genomföra analys huruvida de omfattas av NIS-direktivet. Aktörer som missat anmäla till Energimyndigheten riskerar nu höga sanktionsavgifter. Vi påminner därför om vikten av att ha analyserat om ens eget företag berörs av NIS-direktivet.