Utbildningar för certifiering av mätarmontörer ställs in

Publicerat av: Julia Hörnell ·

Vårens planerade utbildningar vid namn ”Certifierad mätarmontör” kommer inte att genomföras på grund av Coronaviruset. Detta medför att det i nuläget inte går att certifiera nya montörer.

På grund av Coronaviruset ställs både utbildningar för certifiering av montörer - termisk energimätare in samt genomgångar av produktspecifik information. Det medför att det i nuläget inte går att certifiera nya montörer. Utbildningarna kommer att genomföras snarast möjligt. Förhoppningsvis under hösten.

Rekommendation för medlemsföretag 

Vi rekommenderar medlemsföretag som av ovanstående skäl får brist på certifierade montörer att alltid använda en redan certifierad montör. Endast i undantagsfall tillåts att montage utförs av icke certifierade montörer om dessa har bedömts som tillräckligt kompetenta av arbetsgivaren och är väl insatta i arbetsmoment och risker.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se