MSB föreslår ersättare till Rakel – hänger inte med utvecklingen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB lämnar i dag, 12 februari, in svar på ett regeringsuppdrag om behovet av ett nytt, utvecklat och säkert kommunikationssystem för samhällsviktiga aktörer. Radiokommunikationssystemet Rakel stödjer inte dagens behov med tanke på digitaliseringen och teknikutvecklingen. Därför föreslår MSB en ersättare till Rakel.

Rakel har länge nyttjats av elnätsföretagen i krissituationer. Även räddningstjänst, polis, ambulans och annan samhällsviktig verksamhet behöver ha tillgång till robust och säker kommunikation. Rakel som används i dag är ett mycket viktigt verktyg för dessa aktörer och för svensk krisberedskap, skriver MSB på sin webbplats.

Föråldrad teknik – ersätts 2027

Rakel har använts i över 15 år och är främst byggt för att förmedla tal. Idag finns behov av utökad datakapacitet för att till exempel filma och föra över bilder. Därför föreslår MSB en ersättare till radiokommunikationssystemet Rakel. Ökad digitalisering och förändrade säkerhetspolitiska förutsättningar ställer krav på ett samhällsgemensamt och säkert system för mobil datakommunikation, menar MSB.

Det nya kommunikationssystemet har arbetsnamnet Rakel G2. I svaret till regeringen föreslås att MSB får ett bredare uppdrag och ett utökat helhetsansvar för arbetet med det framtida kommunikationssystemet. Enligt preliminär bedömning föreslås nuvarande Rakel avvecklas år 2027. Att bygga upp den nya kommunikationslösningen uppskattas kosta över sju miljarder kronor.

Branschen har deltagit

Arbetet har bedrivits i nära dialog med exempelvis Polismyndigheten, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Trafikverket och Svenska kraftnät. Energiföretagen Sverige har fått löpande information vid de möten som hålls med Energibranschens Rakelforum, ett nätverk för de medlemmar som använder Rakel.

– Hur det här kan påverka energibranschen är för tidigt att sia om än. Vi får anledning att återkomma med mer information när arbetet med att ta fram den nya utrustningen kommit längre, säger Matz Tapper som är ansvarig för elnätsteknik hos Energiföretagen Sverige.

Mer information

Läs nyhet och mer om regeringsuppdraget på MSB:s webbplats

Läs mer om Rakel här under elsamverkansportalen

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se