Nu ska DSO-enhetens styrelse väljas

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Idag, den 1 februari, påbörjas den konkreta processen för att välja styrelse till EU:s nya DSO-enhet för elnätsföretag. Den 24 mars avslutas omröstningen och den 7 april presenteras kandidaterna för generalförsamlingen. Nu är det viktigt för de elnätsföretag som anmält sig att vara aktiva.

DSO-enhetens medlemmar ska välja en styrelse på 27 personer, som ska representera tre storlekskategorier av elnätsföretag. Inom varje kategori ska medlemsföretagen rösta fram sina nio representanter.

– Nu är det viktigt för de elnätsföretag som anmält sig som medlemmar i DSO-enheten att vara med och rösta. Att få med en svenska kandidat i styrelsen ger ökad möjlighet till inflytande i EU-arbetet, säger Per Wikström som leder Arbetsgruppen DSO-enheten hos Energiföretagen.

Tidplanen steg för steg

Igår, den 31 januari, var sista dagen att anmäla kandidater till styrelsen i DSO-enheten. Idag får alla registrerade elnätsföretag inbjudan att delta i processen att välja styrelse genom att nominera en kandidat, vilket kan ske fram till den 15 februari. De registrerade elnätsföretag som vill utse en kandidat till styrelsen svarar genom att fylla i ett formulär online.

Själva röstningen sker sedan mellan den 10:e och 24:e mars. Elnätsföretaget får då rösta inom sin egen storlekskategori där företagen kan rösta på en enda kandidat.

Viktiga tidpunkter i valprocessen:

  • 1 februari: Inbjudan att nominera styrelseledamöter
  • 15 februari: Sista ansökningsdag för nomineringar
  • 22 februari: Den första kandidatlistan offentliggörs
  • 8 mars: Sista chans att ta bort kandidater från första listan
  • 10 mars: Listan med slutkandidater offentliggörs och start av röstningsprocessen online
  • 24 mars: Omröstningen avslutas
  • 7 april: Slutlig lista över kandidater för omröstning i DSO-enhetens generalförsamling

Tre svenska kandidater i nuläget

– Vi kan också informera att vi har stöd i medlemskretsen för styrelsekandidater till kategorin under 100 000 kunder (Erik Brandsma, Jämtkraft, och Jonas Kellberg, Nacka Energi). Dessutom till mellankategorin, med 100 000 till en miljon kunder (Bengt I Johansson, Ellevio), avslutar Per Wikström.

Varje kategori har alltså nio platser i styrelsen och röster baseras på antalet kunder. För att öka chanserna att få in personer i respektive kategori är det viktigt att svenska elnätsföretag röstar på svenska kandidater enligt tidtabellen. Översta kategorin är företag som har fler än 1 miljon kunder. I den kategorin finns bara ett svenskt företag men ingen svensk kandidat.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Wikström

Per Wikström

Ansvarig elnät - ekonomi och utveckling
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 10
E-post: per.wikstrom@energiforetagen.se