Projekt Orion – energibranschen siktar mot stjärnorna

Publicerat av: Julia Hörnell ·

De långsiktiga målen för Energiföretagen Sverige ska ses över och beslutas för perioden 2023–2026. Klimatmålen för ett hållbart samhälle har skruvats upp, både på EU-nivå och nationellt. Energimarknaden är i ständig rörelse och begrepp som hållbart, förnybart och fossilfritt duggar tätt i debatten och i media. Det är därmed viktigt att målen speglar samtiden och framtiden samt följer energimarknadens utveckling.

Behovet av el spås öka enormt då Sverige ska bli fossilfritt och den utmanande kapacitets- och effektfrågan lyfts i flera regioner. Hur ska energibranschen möta ökande behov av energi och utveckla affären för detta? Lisa Hjelm och Efwa Nilsson, till vardags regionchefer i Mitt och Väst, har utsetts till projektledare för projekt Orion, som ska besluta om Energiföretagens nya långsiktiga mål för 2023–2026. Projektet löper under 2021 och ska vara klart till årsstämman 2022.

– Vi ser fram emot projektet och kommer att arbeta både internt med kansliet och med er medlemmar, för att forma de långsiktiga målen för nästa period, säger Lisa Hjelm. Vi kommer att använda oss av befintliga mötesstrukturer för arbetet, exempelvis styrgruppsmöten och rådsmöten.

De nuvarande långsiktiga målen för Energiföretagen Sverige är:

  • Ökat förtroende för branschen
  • Bättre marknadsmässiga villkor för energiföretagen
  • En mer attraktiv och innovativ bransch
  • Vi ska bli Sveriges bästa branschorganisation

– Det är jätteviktigt att vi har en bred förankring i framtagandet av målen, så att de stödjer oss i vart vi är på väg. Visionen Hållbar energi för alla, alltid! ligger fast och det är dit vi siktar tillsammans, säger Efwa Nilsson.

Vill du ge inspel eller veta mer om projekt Orions framdrift, är du välkommen att kontakta Lisa eller Efwa.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se