EU DSO Entity har valt holländsk generalsekreterare

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

EU DSO Entity (DSO-enheten), den nya europeiska organisationen för elnätsföretag, har valt holländske Peter Wermaat till generalsekterarare. Han är civilingenjör och civilekonom i företagsekonomi och kommer från en vd-roll hos ett holländskt elnätsföretag inom Enexis-gruppen.

Peter Vermaat fokuserar i en första fas på den operativa sidan av organisationen och att se till att DSO-enhetens röst hörs i de pågående processerna. Det handlar om utveckling av nätkoderna inom ämnen som efterfrågeflexibilitet, datakompatibilitet och cybersäkerhet.

Svenskt inflytande

DSO-enheten håller på att bygga upp sin organisation och Peter Vermaat har redan påbörjat sitt arbete. Organisationen letar även lämplig lokal i europakvarteren i Bryssel. Under hösten, hoppas Energiföretagen, ska de tekniska expertgrupperna (EG:s) starta sitt arbete. DSO-enheten återkommer med mer information om hur man deltar som svensk medlem i arbetet.

– Deltagande från de svenska elnätsmedlemmarna i de tekniska expertgrupperna är en förutsättning för ett starkt svenskt inflytande i utformningen av nya nätkoder, säger Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem hos Energiföretagen Sverige.

Start i juni i år – kontaktdata

DSO-enheten inrättades formellt i juni 2021 och syftar till att öka effektiviteten i eldistributionsnäten inom EU och för att säkerställa ett nära samarbete med stamnätsoperatörer (TSO:er) och elnätsorganisationen ENTSO-E.

Organisationen har en ny epost-adress: info@eudsoentity.eu. Presskontakt och kommunikationsansvarig är Lima Azhieva som nås på: lima.azhieva@eudsoentity.eu och mobilnummer: +32 485 79 77 34.

Läs pressmeddelande från DSO-enheten här om ny generalsekreterare.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se