Från jobbspår till anställd

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Instruktionen är att ta riktning mot den höga skorstenen för att hamna rätt, vilket just nu kan vara knepigt, eftersom Stockholm Exergis anläggning Högdalenverket just nu omges av en byggarbetsplats. Den varma röken syns tydligt mot den kalla klarblå himlen och lotsar mig rätt in i ett av konferensrummen där jag får ett varmt mottagande av personalen. Validering, kompetens och språkstöd står på agendan och – som om inte det var nog – en rundvandring på den gigantiska anläggningen.

Jobbspår Värme är ett program som Energiföretagen Sverige, tillsammans med kommunen och Arbetsförmedlingen planerat och genomfört utifrån flera arbetsgivares svårigheter att kompetensförsörja. Vid dagens möte är Muyang Wu och Masud Khandaker huvudpersoner. Som tidigare deltagare i Jobbspår Värme har nu båda två en anställning hos Stockholm Exergi. Men minst lika viktiga vid mötet är skiftcheferna Tobias ”Tobbe” Alvaeus och Jamal Khalilnejad samt driftingenjören Henrik Nordesjö – erfarna medarbetare som handleder och bedömer de nyförvärvade kollegornas kompetens. För det är just detta som en stor del av branschsatsningen fokuserat på: att synliggöra nyanlända och utrikesföddas kompetens och utveckla den utifrån yrkesprofiler som är framtagna och efterfrågade av arbetsgivare i branschen, i detta fall drifttekniker inom produktionen på ett kraftvärmeverk.

Till sin hjälp har de en databas med yrkesprofilen kartlagd i olika moduler. Här finns också ett antal checklistor som handledarna kan använda sig av för att ha en struktur för innehåll, genomgång och upplärning. Validanten förväntas regelbundet svara på frågor i databasen, kopplade till nödvändiga kunskaper och färdigheter. För att säkerställa både den teoretiska förståelsen, såväl som det praktiska kunnandet, har man regelbundna avstämningar och genomgångar på plats i anläggningen där validanten ges möjlighet att förklara och visa hur man funktionellt behärskar det som efterfrågas. Allt eftersom kunskaperna registreras i databasen så granskas de av både en intern och en extern kvalitetssäkrare. Succesivt utfärdas sedan intyg till validanten som tydligt beskriver vilken kompetens som denne behärskar.

– De här intygen är väldigt mycket värda, säger Tobbe Alvaeus. Sitter jag och ska anställa någon så vill jag se vad personen kan, och då är det här mycket mer värt än till exempel en ofullständig utbildning – här ser jag ju precis vad kandidaten kan i verkligheten.

Hittills har Masud och Muyang slutfört två moduler och jobbar nu vidare med modulen ”Service och underhåll inom kraft- och fjärrvärmeverk”. Det tar tid – det är en komplex yrkesroll och mycket som ska läras nytt.

Masud påbörjade för länge sedan en utbildning till mariningenjör men som nyanländ i Sverige fick han rådet att snabbt ta jobb som diskare för att komma in på arbetsmarknaden och blev sedan kvar inom restaurangbranschen, något han har ångrat, men han spricker upp i ett stort leende och säger
– Nu har jag fått den bästa chefen jag nånsin haft i mitt 33-åriga yrkesliv. Och dessutom på en arbetsplats där alla behandlas lika! Kollegan Muyang ler och nickar instämmande. Han utbildade sig till systemingenjör i sitt hemland Kina och det är tydligt bland personalen att han är både intresserad, snabblärd och mycket kunnig inom teknik. Han beskriver vikten av konskevenstänk och säkerhetsmedvetenhet för att göra ett bra jobb. Men han lyfter också förmågan att kunna samarbeta:
– Man måste kommunicera med varandra hela tiden. Ställa frågor och upprepa. Så vi umgås och pratar mycket med varandra. Och det är också bra eftersom kollegorna är bäst här!

Det han sagt bekräftas under vår avslutande rundvandring - den familjära atmosfären på anläggningen märks tydligt och det råder en stor trivsel såväl som stolthet över att kunna tillvarata stockholmarnas avfall och omvandla det till värme och ei. Här tar man tillvara allt man kan och gör det bästa möjliga av det!

Här kan du läsa mer om vad som pågår inom projektet Välutbildade nyanlända.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Elin Fellers

Elin Fellers

Projektkoordinator välutbildade nyanlända
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 93
Mobil: 0701-64 44 47
E-post: elin.fellers@energiforetagen.se