Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Jämställdhet och mångfald på agendan hos Ellevio

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Hur arbetar vi med ett värderingsstyrt ledarskap? Hur arbetar vi långsiktigt och strategiskt med jämställdhets- och mångfaldsfrågor? Dessa frågor diskuterade årets deltagare i Qraftsamling när de träffades hos Ellevio, som stod värd under två dagar.

Qraftsamling är Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklings­program för en mer attraktiv energibransch. Temat för årets andra träff var jämställdhet och mångfald. Ellevios vd Johan Lindehag hälsade välkomna och därefter berättade Ellevios egen deltagare i Qraftsamling, David Bjurhall, om hur Ellevio och energibranschen kan arbeta aktivt med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna.

Deltagarna fick också ta del av en gästföreläsning som hölls av Klara Regnö, forskare inom genus, organisation och ledning, och därefter talade Karin Ahlström, projektledare för Qraftsamling, om värderingsstyrt ledarskap.

Om Qraftsamling
Målet med Qraftsamling är att öka andelen kvinnliga chefer, kvinnor under 30 år och medarbetare med utändsk bakgrund. I år deltar 14 företag som dels har satt upp mål på företagsnivå, dels har utsett en person som ska gå förändrings- och ledarskapsprogrammet. I år är Ellevio ett av tre värdföretag, som står värd för varsin träff med deltagarna, så kallade diversity managers, i programmet.

Läs mer om Qraftsamling.

Här kan du läsa om tidigare träffar under året:
Energiföretagen Sverige ställer sig bakom globalt jämställdhetsinitiativ

Så kraftsamlar energibranschen för ökad jämställdhet och mångfald

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Neval Bilici

Vik. Ansvarig kompetensförsörjningsfrågor
Telefon: 08-677 26 07
Mobil: 0701644407
E-post: neval.bilici@energiforetagen.se