Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Net Zero-remiss av certifieringsmanual

Huvudinnehåll

Sweden Green Building Council har sedan hösten 2016 varit med i det globala projektet Advancing Net Zero. Det är en del i World Green Building Councils åtagande från COP21 i Paris 2015 - alla byggnader ska vara koldioxidneutrala år 2050. För att nå detta mål har tio deltagande länder beslutat att ta fram nationella certifieringar för nollutsläppsbyggnader.

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och svaret ska vara Sweden green bulideing council tillhanda senast den 25 maj.

Remissunderlag