Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss – Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Huvudinnehåll

Remiss – Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser för uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och produktion av organiska högvolymkemikalier

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari och svaret ska vara Miljö- och Energidepartementet tillhanda den 6 juli.

Remissunderlag

Miljö- och energidepartementets dnr M2018/01120/R

Energiföretagen Sveriges dnr 016/2018