Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet (ER 2018:25)

Huvudinnehåll

Energimyndighetens redovisning innehåller bland annat myndighetens förslag till en så kallad stoppmekanism för när nya anläggningar av förnybar elproduktion inte längre ska godkännas inom ramen för elcertifikatsystemet. Den norska energimyndigheten har samtidigt lämnat över sin rapport till den norska Olje- och energidepartementet. Båda rapporterna skickas ut på remiss i respektive land

Synpunkter på remissen skickas till Per Holm och Miljö- och energidepartementet vill ha in svaret senast 5 april.

Remissunderlag

Miljö- och energidepartementets dnr M2018/02927/Ee
Energiföretagen Sveriges dnr 057/2018