Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Boverkets rapport Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning (Rapport 2017:32)

Huvudinnehåll

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslaget om en utökad anmälningsplikt i plan- och byggförordningen (2011:338), PBF som utretts i Boverkets rapport 2017:32 Regelefterlevnad vid byte av fastbränsleanordning sidorna 11-40 samt 48-63. Regeringen vill inte ha synpunkter på det förslag om skrotningspremie som Boverket presenterar då Regeringen har beslutat att inte gå vidare med den delen av Boverkets förslag.

Synpunkter skickas till Raziyeh Khodayari och Miljö - och energidepartementet vill ha svaret senast den 31 maj.

Remissunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

Miljö - och energidepartementet dnr M2018/00176/KI
Energiföretagen Sveriges dnr 006/2018