Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av promemoria om Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare

Huvudinnehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar i atomansvarighetslagen (1968:45) med innebörd att ansvarsbeloppen för reaktorinnehavare vid atomolyckor höjs. Innehavare av reaktorer i Sverige blir ansvariga för ett belopp om 1 000 miljoner särskilda dragningsrätter (vilket motsvarar ca 11 800 miljoner kronor eller 1 200 miljoner euro) om det inträffar en atomolycka, dvs en händelse eller serie händelse som leder till atomskador, vid reaktorn. Som atomskador räknas dels skador som orsakas av radioaktiva egenskaper hos atombränsle och radioaktiva produkter (inklusive sådana egenskaper i förening med andra farliga egenskaper hos bränslet eller produkten), dels skador som orsakas av joniserande strålning från andra strålningskällor än atombränsle eller radioaktiva produkter i en atomanläggning. Vad som räknas som atomskada är oförändrat, liksom regeln om att reaktorinnehavarnas skadeståndsansvar är strikt.

Synpunkter på remissen skickas till Carl Berglöf och svaret ska vara Miljö- och Energidepartemetet tillhanda den 5 mars.
Remissunderlag (pdf öppnas i nytt fönster)

Miljö- och Energidepartemetets dnr: M2018/00331/R
Energiföretagen Sveriges dnr: 002/2018