Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av regeringskansliets promemoria Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Huvudinnehåll

I promemorian föreslås bland annat att det införs en ny bestämmelse i lagen om skatt på energi som informerar om att uppdateringar av hänvisningarna till tulltaxan för sådana varor som omfattas av lagen sker genom genomförandebeslut fattade av EU-kommissionen. I promemorian föreslås också att det införs en återbetalning av energiskatt på el vid lagring samt att skattskyldighet för energiskatt på el inte ska inträda i vissa situationer när skattskyldighet redan inträtt.

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och svaret ska vara Finansdepartementet tillhanda den 16 april.

Remissunderlag ( ny sida öppnas på regeringens webbplats)

Finansdepartementets dnr Fi2018/00743/S2
Energiforetagen Sveriges dnr 004/2018