Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till föreskrifter om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörerna av samhällsviktiga tjänster

Cecilia Söder ·

Huvudinnehåll

MSB inbjuder att lämna synpunkter på författningsförslag rel. ny lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, ny författning 2018:1175 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - Förslag till föreskrift om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster - Förslag till föreskrift om informationssäkerhet för levereantörer av samhällsviktiga tjänster - Förslag till föreskrift om rapportering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga tjänster, samt om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för samhällets funktion

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap önskar ha in synpunkterna senast den 4 september.
Hos Energiföretagen Sverige hålls remissvaret ihop av Anders Fredriksson som vill ha in medlemsföretagens synpunkter senast den 15 augusti. När ni skickar in era  synpunkter ber vi er använda de av MSB upprättade svarsmallarna som du finner på MSBs webbplats via länken nedan.

Remissunderlag (ny sida öppnas på MSBs webbplats)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Anders Fredriksson

Anders Fredriksson

Ansvarig digitalisering och smarta energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: anders.fredriksson@energiforetagen.se