Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget "Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning"

Cecilia Söder ·

Huvudinnehåll

I denna skrivelse redovisas ett regeringsuppdrag om vilka krav på miljökonsekvensbeskrivning som bör ställas på miljöfarliga verksamheter och vattenverksamheter. Ett viktigt syfte med uppdraget är att säkerställa att Sverige uppfyller MKB-direktivet. Det svenska regelverket om miljökonsekvensbeskrivningar ändras den 1 januari 2018. Förslagen i denna skrivelse är anpassade för att ingå i det nya regelverket.

Miljö- och energidepartementet önskar synpunkter på denna remiss senast 26 oktober.

Sammanhållande för remissvaret från Energiföretagen Sverige är Raziyeh Khodayari 

Remissunderlag (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se