Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss – Vissa ändringar för stora förbränningsanläggningar, avfallsförbränning och användning av organiska lösningsmedel för ett bättre genomförande av industriutsläppsdirektivet

Cecilia Söder ·

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Raziyeh Khodayari som är sammanhållande för Energiföretagen Sveriges remissvar.

Miljö och energidepartementet vill ha in svaren senast den 1 oktober.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se