Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapporter - Ei R2018:03, Ei 2018:04, Ei 2018:05

Cecilia Söder ·

Huvudinnehåll

Remittering av Energimarknadsinspektionens rapporter- Inrapportering av elnätsverksamhet (Ei R2018:03), inrappportering av fjärrvärmeverksamhet (Ei 2018:04) samt inrapportering av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggningar (Ei 2018:05).

Synpunkter på remissen skickas till Helena Laurell senast 14 september.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Helena Laurell

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 51
E-post: helena.laurell@energiforetagen.se