Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Förslag till rådets direktiv om allmänna regler för punktskatt

Huvudinnehåll

Synpunkter på remissen skickas till Erik Thornström och Finansdepartementet vill ha svaren senast 29 juni.

Remissunderlag 

Finansdepartementets dnr Fi2018/02192/S2
Energiföretagen Sveriges dnr 031/2018