Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön

Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

EU-kommissionen är fast besluten att, inom ramen för EU:s plaststrategi, undersöka möjligheten till åtgärder för att ta itu med marint plastskräp. Detta initiativ riktas därför in på de tio mest påträffade typerna av plastartiklar för engångsbruk och på fiskeredskap, som tillsammans står för omkring 70 procent av det marina skräpet räknat i antal föremål.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 20 augusti 2018. Hos Energiföretagen Sverige hålls remissvaret ihop av Raziyeh Khodayari som vill ha medlemsföretagens synpunkter senast den 10 augusti.

Remissunderlag (ny sida öppnas på regeringens webbplats).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se